добре дошли в страницата за спортни изяви на 61-ва Стрямска механизирана бригада

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВСК "СТРЯМЦИ -61"

14 Февруари 2020г.

ВСК ,,СТРЯМЦИ-61”

п.к. 4300, гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61

 

 

 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСК „СТРЯМЦИ - 61” - КАРЛОВО

 

 

П О К А Н А

 

Управителния съвет на ВСК „Стрямци - 61” на основание чл.19 от Уатава, свиква Общо събрание на ВСК „Стрямци - 61” на 21.02.2020г. от 18:00 часа пред сградата на спортния център на ул. „Ген. Карцов” 61, гр. Карлово при следния дневен ред:

1.          Приемане на годишния финансов отчет.

2.          Приемане на доклада за дейността на управителния съвет.

3.          Избиране и освобождаване на членове на управителния съвет.

4.          Обсъждане на насоки за развитието на сдружението.

5.          Разни.

 

Поканват се всички членове на ВСК „Стрямци - 61” да вземат участие в Общото събрание.

Общото събрание ще бъде законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на клуба. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по - късно и ще се проведе от 19.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Поканата ще бъде поставена на входа на спортните зали на ВСК ”Стрямци - 61”.

От Управителния съвет.

гр.Карлово, 07.01.2020г.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg